Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü

Görevleri:

 • İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturulmasını, stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek,
 • Stratejik planlamaya ilişkin destek hizmetlerini vermek,
 • İdarenin faaliyet raporunun hazırlık çalışmalarını koordine etmek,
 • İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak,
 • İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri inceleyerek yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililiği ve verimliliği önleyen tehditlere karşı tedbirler alınmasını önermek,
 • Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek,
 • İdarenin üstünlük ve zayıflıklarının tespitinde koordinasyonu sağlamak,
 • İdarenin faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek üzere analiz etmek, Yönetim Bilgi Sistemi fonksiyonuyla işbirliği sağlamak,
 • İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirilmesinde koordinasyonu sağlamak,
 • İdarenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirmek,
 • İdarenin faaliyet alanlarına ilişkin verilerin istatistiki kayıt ve kontrol işlemlerini yürütmek,
 • Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Eski Site