İç Kontrol Nedir?

İç Kontrol, Kurumların yöneticileri ve çalışanları tarafından uygulanan, kurumun belirlenmiş hedeflerine ulaşmasında ve misyonunun gerçekleştirmesinde;

  • Kurumdaki iş ve eylemlerin mevzuata uygunluğunu,
  • Mali ve yönetsel raporlamanın güvenilirliğini,
  • Faaliyetlerin etkililiği ve etkinliğini,
  • Varlık ve kaynakların korunması,

için gereken makul güvenceyi sağlamak amacıyla tasarlanmış kurumun genelini etkileyen bütünleşmiş bir süreçtir.

 

 

 

10 Soruda İç Kontrol Nedir?

Eski Site