İç Kontrolün Amacı

  • Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesi,
  • Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesi,
  • Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesi,
  • Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesi,
  • Varlıkların kötüye kullanılması ve israfı önlemek ve kayıplara karşı korunmasıdır.
Eski Site