Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü

 • Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü
 • Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü

  Muhasebe, Kesin Hesap Ve Raporlama Şube Müdürlüğü biriminin görevleri şunlardır:

  1. Genel bütçe kapsamı dışındaki idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek;
  2. Gelir ve alacakların tahsil işlemlerini yürütmek;
  3. Bütçe kesin hesabını hazırlamak;
  4. Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak;
  5. İdare faaliyet raporunu hazırlamak;
  6. Mali istatistikleri hazırlamak;
  7. İdarenin mali iş ve işlemlerini diğer idareler nezdinde yürütmek ve sonuçlandırmak;
  8. Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak;

  Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.

  Eski Site