Stratejik Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü

·  İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak.

·  İdarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak.

·  Stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek.

·  Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek

·  İdare faaliyet raporunu hazırlamak

·  İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek

·  Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak

·  Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak

·  İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek

·  İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek

·  İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek

·  İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek.

Eski Site