Stratejik Planlama Ekibi’nin katılımıyla Stratejik Plan Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından 2020- 2024 Stratejik Planı süreci kapsamında, Stratejik Planlama Ekibi'nin katılımıyla Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirilerek, çalışma takvimi ve yapılacak çalışmalar üzerinde durulmuştur.

 

 

Eski Site