Mevzuat

 

  • KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

HAKKINDA YÖNETMELİK

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10334&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=stratejik%20plan

  • KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK

    PLANLARA DAİR TEBLİĞ

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150430-10.htm

  • KAMU İDARELERİ İÇİN STRATEJİK PLANLAMA KILAVUZU 

http://www.sp.gov.tr/upload/Sayfa/18/files/Kamu_Idareleri_Icin_Stratejik_Planlama_Kilavuzu_2._Surum.pdf

  • Paydaş Anketleri Stratejik yönetim süreçlerinde paydaş anketi hazırlama, uygulama ve analiz rehberi

http://www.sp.gov.tr/upload/Sayfa/18/files/Paydas_Anketleri_Rehber.pdf

  • Katılımcılığın ilkeleri: katılımlı çalışmaları tasarlayan, uygulayan ve yönetenler için iyi uygulama kılavuzu

http://www.sp.gov.tr/upload/Sayfa/18/files/Katilimciligin_Ilkeleri.pdf

Eski Site