Tarihçe

    24.12.2003 tarih ve 25326 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. maddesiyle 24.12.2005 tarih ve 26033 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanunun 15/c maddesi uyarınca 01.01.2006 tarihi itibariyle üniversitelerde Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları kurulmuştur.

    Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinin 06.11.2015 tarih ve 11 karar sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla, Üniversitemiz Rektörlüğü Bünyesinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı kurulması uygun görüşülmüş olup, Üniversitemiz idari teşkilatını tamamlamak ve Üniversitemiz adına "5018 sayılı Kanunun 60. maddesinde belirtilen iş ve işlemleri yürütmek üzere "Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı" kurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

    

Eski Site